Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Pri práci v našom e-shope sa riadime zákonom č. 108/2000 v znení neskorších zmien a doplnkov(zákon č. 102/2014 Z. z) o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Základné podmienky predaja:

1. Povinnosti predávajúceho
Zákaznikom sa zaväzujeme dodať:
Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

NEZODPOVEDÁME za oneskorené dodanie tovaru zavinené logistickým procesom na strane dodávateľa, poštou, oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, za poškodenie zásielky zavinené poštou.

 

2. Povinnosti kupujúceho:
Kupujúci sa zaväzuje:
- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad bezodkladne oznámiť nám
- zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky
V PRÍPADE, ŽE SI KUPUJÚCI NEPREVEZME OBJEDNANÝ TOVAR (na základe objednávky), PREDÁVAJÚCI SI VYHRADZUJE PRÁVO UPLATNIŤ SVOJ NÁROK NA NÁHRADU VZNIKNUTEJ ŠKODY.
V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

3. Dodacie podmienky:
Predajné ceny uvedené na www.procent.sk sú internetové a môžu sa líšiť od cien uvedených v kamenných predajniach. Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednorazovo, to znamená, že v prípade, že niektorý produkt nemáme, pošleme len ostatné objednané produkty (v prípade, že chcete odoslať len úplnu objednávku tak nás na to upozorníte poštovné Vám účtované pri doposlaní tovaru nebude!).

 

4. Záručné podmienky:

Pre kupujúceho - súkromnú osobu sa uplatňuje záručná doba 24 mesiacov

Pre fyzickú alebo právnickú osobu podnikateľa záručná doba upravená obchodným zákonníkom, v prípade nákupu od našej spoločnosti je záručná doba 6 mesiacov na výrobky používané na prácu.

 

5. Riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. 

 

6. Predaj na splátky QUATRO

Predaj na splátky QUATRO je možný pre tovar s minimálnou jednotkovou cenou 100Eur s DPH. Príklady splátok uvedené v našich propagačných materiáloch sú informačné a podliehajú aktuálnej ponuke spoločnosti QUATRO.

Dodacia lehota je najneskôr 4 pracovné dni po obdržaní objednávky. 

Tovar označený "Na sklade" je v prípade osobného odberu pripravený k odberu najneskôr ďalší pracovný deň od potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže byt dodacia lehota predĺžená.

Po vybavení objednávky zákazníka informujeme, že jeho objednávka bola zaslaná.
V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania.
Dopravné je účtované nasledovne:

Doprava tovaru kuriérom:

Hodnota objednávky s DPH: 0€ - 150€    Dopravné 5€
Hodnota objednávky s DPH: 151€ - 300€   Dopravné 2,5€
Hodnota objednávky s DPH nad 301€:    Doprava ZADARMO

 

Doprava tovaru: Zásielkovňa: (limit 5kg/zásielka)

Hodnota objednávky s DPH: 0€ - 150€    Dopravné 3,9€
Hodnota objednávky s DPH nad 151€:    Doprava ZADARMO

Limity pre využitie - kartónová zásielka, hmotnosť max. 5kg.

 

Pri nadrozmernom tovare je stanovená výška dopravy kuriérom na 50€ s DPH.

 

Spôsob platby:

Hotovosť pri osobnom odbere: bez príplatku

Platba kartou:                           bez príplatku

Platba na dobierku:                  príplatok 1,-€

Výdajné miesto internetového obchodu Procent.sk je na adrese LOMAX, Nobelovo nam. 7-8, 851 04 Bratislava, tel: 0903-768771.

Zasielanie tovaru do ČR je možné výlučne pri platbe vopred.

Vrátenie tovaru je možné do 14 dní od vystavenia faktúry bez udania dôvodu. Tovar nesmie byť používany a obal v ktorom je tovar dodaný nesmie byť porušený a otvorený.
Kupujúci je povinný bezprostredne po prevzatí zásielky prekontrolovať tovar spolu s dopravcom ( neporušenosť zásielky, poškodenie krabice atď.). Kupujúci je oprávnený odmietnúť prevzatie otvorenej alebo inak viditeľne poškodenej zásielky, je však povinný vyhotoviť záznam v reklamačnom protokole dopravcu a túto skutočnosť bez odkladov oznámiť predávajúcemu (napr. elektronickou poštou alebo telefonicky). Pokiaľ kupujúci prevezme otvorenú alebo inak poškodenú zásielku, predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu vzniknutú na dodanom tovare, ani za dodanie neúplného množstva tovaru a druhu objednaného tovaru.
Ceny sú uvedené vrátane DPH.
Zaväzujeme sa neposkytnúť osobné údaje zákazníkov inej osobe, alebo subjektu pre akékoľvek účely, pokiaľ k tomu klient nedá výslovný súhlas.
Ochrana osobných údajov sa riadi zákonom č. 122/2013 Z. z.

Overené našimi zákazníkmi

Pozrieť hodnotenie na Heureka.sk

rýchlosť

Overený zákazník,

priaznive ceny tovarov

Overený zákazník,

Výhoda

Overený zákazník,